Eskişehir Sulama Birliği Başkanlığı

 

ESKİŞEHİR SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 1951 Yılında inşaatına başlanmış,1958 yılında işletmeye açılmıştır.
Türkiye`nin en eski sulama tesislerinden biridir.
26.05.1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Eskişehir Sulama Birliğine işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilmiştir.


1-    FİZİKSEL YAPI
Birliğimiz; Porsuk barajından başlayarak Eskişehir İlinin 7 km güney batısındaki Karacaşehir Regülâtöründen ayrılan Sağ ve Sol Ana kanal vasıtasıyla şebekeye sulama suyunu ulaştırmaktadır.
Bünyesinde 5 Belediye ve 9 Köy olmak üzere toplam 14 yerleşim birimlerinden oluşmuştur.
Birliğimizin kurulmuş olduğu 1995 yılından bu yana yapmış olduğu yatırım amaçlı harcamalar çerçevesinde; Lastik tekerlekli Ekskavatör (Gradall), yosun Biçme Botu (Mowing Bot), Greyder, kamyonet, kamyon, 4 x 4 pick –up , binek otomobil, 14 adet motosiklet ile ayrıca motopomp,betonyer, jeneratör gibi yardımcı ekipmanlara sahip olmuştur. 
Taşınmaz mülk olarak, Dsi’den İşletme ve Makine İkmal Binası yapmak amacıyla, Karacahöyük Mahallesinde 4037 m2 arsa satın alınmış. 2008 yılı kasım ayında ihalesi yapılarak Makine İkmal Bakım Binası ve Hizmet Binası tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

2-    ÖRGÜT YAPISI
Birliğimiz, Birlik Meclisine bağlı Birlik Başkanı ve Birlik Encümeni ile yönetim birimi olarak Birlik Müdürü ve ona bağlı 3 alt birim olan, Mali Hizmetler Birimi, Yazı işleri ve Teknik Hizmetler Birimi’nden oluşmaktadır.
Birlik Meclisi: Meclis; 14 doğal ve 33 seçilmiş üyelerde de dâhil olmak üzere toplam 47 (kırkyedi ) üyeden oluşmaktadır. Ve Birliğin Karar organıdır. 
Birlik Encümeni: Encümen; Başkanla birlikte 5 meclis üyesinden oluşur. 
Birlik Başkanı: Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir.

 

3-    İNSAN KAYNAKLARI
Birliğimiz İnsan kaynaklarında toplam 19 kişi mevcuttur. Birlik idari işlemlerinde 4, İşletme Teknisyeni, şoför ve operatör unvanlarıyla 3 personelimiz, 12 Arazi personelimiz olmak üzere toplam 19 personel bulunmakta, mühendis kadrosunda 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel olup, diğerleri daimi işçi statüsündedir. 
İdaremizin en öncelikli amacı ve hedefi; mevcut tesisi çağın ve teknolojinin yeniliklerine uygun hale getirerek su ve zaman kaybını ortadan kaldıracak yeni bir sistem şekline dönüştürmektir. Bu amaçla yeterli mali kaynağın sağlanması (Dünya Bankası Kredisi ve Avrupa Kalkınma Fonu gibi) ve birliğin makine ve teçhizat yönünden kendine yeterli duruma gelebilmesidir.

 

SELAMİ AYAZ BİRLİK BAŞKANI

 

Eskişehir Sulama Birliği  ilk sulama ve işletme –bakım faaliyetini 1996 yılında gerçekleştirmiştir. Şebeke Sulama Suyu Eskişehir ilinin 7 km Güney Batısındaki Karacaşehir Regülatöründen başlayarak Sağ ve Sol Ana Kanallar vasıtasıyla dağıtılmaktadır. Sol Ana Kanal 10.500 m3 /sn kapasite ve 91+512 km uzunluğundadır. 16 adet Sulama Kanalları ve buna bağlı Tersiyer Kanallar vasıtasıyla Sulama yapılmaktadır.Sağ Ana Kanal ise 5.500 m3/sn kapasite ve 38+087 km uzunluğunda olup 8 adet yedek sulama kanalı ve bunlara bağlı Tersiyer kanallar vasıtasıyla Sulama yapılmaktadır.


PORSUK BARAJI

Max.Dep.Hacmi:525,00 hm3 (hektametreküp) = 525.000.000 m3 = 525 GL (Gigalitre)

Aktif Hacim:438,00 hm3

Sulama      : %36

Taşkın       : %28

İçme Suyu : %21

Enerji        : %15

Adres
71 EVLER Mah. GÜLERTAN Sok. No:52
Eskişehir/TR
Telefon
+90 222 217 10 77 - 217 10 87
Fax
+90 222 217 10 80

 
Sanayi Pazarı » Ana Sayfa   » Sektörler » İlan Ver» Kayıt Ekle


Copyright ©2004-2013    Org-San.org
Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri

org-san@org-san.org


Anasayfa  |   Sektörler  |   Kayıt Ekle